Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  880
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.03.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  28973944
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11511
  13.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  15466
  21.04.2020
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor 13,000,000,000, skriver norske kroner tretten millarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje og energidepartementet har i brev av 3.4.2020 gitt samtykke i medhold til petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15513
  08.06.2020
  Sval Energi AS og Capricorn Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler og operatørskap i Capricorn Norge AS er overtatt av Sval Energi AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen og endring av operatørskap i brev datert 13.5.2020 og 18.5.2020, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15708
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 6.4.2020 (dok.nr.: 15466) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant
  15798
  18.02.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.2.2021 at utvinningstillatelse 880 anses som bortfalt med virkning fra og med 11.3.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c).
  Andre meldinger
  15955
  14.04.2021
  Edison Norge AS har, i henhold til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling av 25.3.2021, endret foretaksnavnet til Sval Norge AS
  Andre meldinger
  15973
  19.04.2021
  Sval Norge AS har overdratt en 40 % deltakerandel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 16.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15979
  26.04.2021
  Ved en inkurie ble det registrert navneendring dok.nr 15955 og overdragelse dok.nr 15973 i tillatelsen etter bortfall. Utvinningstillatelsen bortfalt med virkning fra 11.3.2021. Disse registreringer skal ses vekk i fra da de ikke er gjeldende. Registeret er tilbakestilt til opprinnelig registrering før bortfall av tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)