Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  881
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  28973970
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11512
  13.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  11790
  25.07.2017
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 30.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor NOK 2 400 000 000, skriver norske kroner tomilliarderfirehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.5.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14044
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14366
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 11790 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14543
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 400 000 000 skriver Norwegian kroner two billion four hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 5.7.2017 (dok.nr.: 11790) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14960
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15224
  07.02.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.2.2020 at utvinningstillatelse 881 anses som bortfalt med virkning fra 11.2.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c.
  Andre meldinger