Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  882
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  31.12.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  28974013
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Neptune Energy Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Neptune Energy Norge AS
  45.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  20.00000
  Petrolia NOCO AS
  20.00000
  Concedo AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11513
  13.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13210
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13486
  07.12.2018
  I forbindelse med at Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018, er operatørskapet overført fra Neptune E&P Norge AS til Neptune Energy Norge AS. Dette i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 24.9.2018.
  Andre meldinger
  13454
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  15151
  02.01.2020
  Concedo ASA har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Idemitsu Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15175
  06.01.2020
  Petrolia NOCO AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Idemitsu Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15602
  08.10.2020
  Concedo ASA har endret foretaksnavn til Concedo AS med virkning fra 29.9.2020
  Andre meldinger
  15774
  13.01.2021
  Concedo AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Neptune Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 8.1.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16445
  25.01.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.1.2022 at initiell periode forlenges til 30.6.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16658
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  17747
  06.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.3.2023 at initiell periode forlenges til 31.12.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode