Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  903
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  01.08.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  28974935
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  90.00000
  Wellesley Petroleum AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11534
  14.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13018
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13300
  30.11.2018
  Wellesley Petroleum AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17336
  10.11.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.11.2022 at initiell periode forlenges til 1.8.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode