Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  127 C
  Gyldig fra dato
  27.03.2017
  Gyldig til dato
  28.02.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  29427330
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  68.08250
  Wintershall Dea Norge AS
  20.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  11.91750
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11641
  16.05.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  11660
  02.06.2017
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Total E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13316
  03.12.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 100 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13335
  04.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  15490
  11.05.2020
  Aker BP ASA har overdratt en 11.9175 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2020 og virkningsdato 1.1.2020
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17440
  06.12.2022
  Aker BP ASA har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Wintershall Dea Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse