Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  027 FS
  Gyldig fra dato
  29.09.2017
  Gyldig til dato
  01.03.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  29852666
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  100.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11973
  01.11.2017
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14791
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 100 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019 samtidig er operatørskapet overført fra ExxonMobil Exploration and Production Norway AS ti lVår Energi AS med virkning fra gjennomføringsdato av overdragelse i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.11.2019, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15115
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16241
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15115 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16502
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger