Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  333
  Gyldig fra dato
  17.12.2004
  Gyldig til dato
  08.07.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  2986266
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  77.80000
  PGNiG Upstream Norway AS
  22.20000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2521
  10.01.2005
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3235
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3373
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3542
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4316
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 33%3 deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4849
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12952
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13728
  28.12.2018
  Equinor Energy AS har overdratt sin 77,8 % andel i tillatelsen til til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13730
  28.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert desember 2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  14455
  31.10.2019
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 22,2% andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)