Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.06.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  348
  Gyldig fra dato
  17.12.2004
  Gyldig til dato
  17.12.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  2987047
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  42.50000
  Wintershall Dea Norge AS
  27.50000
  Vår Energi ASA
  17.50000
  Neptune Energy Norge AS
  12.50000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  12702
  26.04.2018
  Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.2.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  12899
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  15556
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 26.4.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Citibank, N. A., London Branch datert 10.6.2020 og fra Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2536
  10.01.2005
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2616
  27.04.2005
  OER Oil AS har endret navn til Endeavour Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  2822
  31.05.2006
  Paladin Resources Norge AS har endret navn til Talisman Resources Norge AS.
  Andre meldinger
  2909
  20.11.2006
  Talisman Resources Norge AS har overdratt sin 17.5% andel i tillatelsen til Norwegian Energy Company AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3237
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3375
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3833
  03.06.2008
  Endeavour Energy Norge AS har overdratt en 5% andel i tillatelsen til Concedo ASA med virkning fra 01.01.2008
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4074
  03.02.2009
  Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS, med virkning fra 29.12.2008.
  Andre meldinger
  4487
  12.07.2009
  Norwegian Energy Company ASA patsetter sin 17,5% deltakerandel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank, DnB NOR Bank ASA og BNP Parisbas (Bankene). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,450,000,000 skriver norske kroner enmilliardfirehundreogfemtimillioner 00/100, pluss USD 25,000,000 skriver tjuefemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 18.6.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4609
  28.10.2009
  Endeavour Energy Norge AS har endret navn til VNG Norge (Operations) AS med virkning fra 26.5.2009
  Andre meldinger
  4751
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har endret navn til VNG Norge AS med virkning fra 1.10.2009.
  Andre meldinger
  4750
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har fusjonert med VNG Norge AS med virkning fra 9.7.2009.
  Andre meldinger
  4851
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5523
  04.10.2010
  Concedo ASA overdrar sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5788
  31.05.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 450 000 000 skriver norske kroner enmilliardfirehundreogfemtimillioner 00/100, plus USD 25 000 000 skriver amerikanske dollar tjuefemmillioner datert 12.7.2009 (dok. nr. 4487) hvor Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 17,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til SpareBank 1 SR-Bank er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 30.5.2011.
  Sletting av pant
  5911
  28.07.2011
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 17,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Core Energy AS med virkning fra 1.7.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5927
  18.08.2011
  Core Energy AS pantsetter sin 17,5% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor USD300,000,000, skriver US dollar trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6032
  02.12.2011
  Petoro AS overdrar sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6296
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  6324
  19.04.2012
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor USD 300,000,000, skriver US dollar trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7087
  07.06.2013
  Core Energy AS pantsetter sin 17,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Andre prioritet pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundrefemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.05.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7091
  11.06.2013
  Rettelse: Core Energy AS pantsetter sin 17,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Andre prioritet (likevel kun med prioritet bak første prioritet panteobligasjon ) pantobligasjon pålydende USD 150,000,000 skriver amerikanske dollar etthundrefemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.05.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8550
  22.12.2014
  Olje og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.12.2014 forlengelse av utvinningstillatelsen utover initiell periode som utløper 17.12.2014 i medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd, å kunne forlenge areal definert av PUD område for Hyme med varighet til 17.12.2029 og areal utenfor PUD området med varighet frem til 17.12.2029
  Andre meldinger
  10469
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10416
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10883
  26.05.2016
  Rettelse dok.nr 7091 er slettet som følge av sletting dok.nr 7087
  Sletting av pant
  10886
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 300,000,000 skriver skriver United States Dollars three hundred million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 17,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 16.8.2011 (dok.nr.: 5927) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  10882
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 150,000,000 skriver skriver United States Dollars one hundred and fifty million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 17.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 7.6.2013 (dok.nr.: 7087) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  10903
  26.05.2016
  Core Energy AS pantsetter sin 17,500000 % i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11006
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  10940
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11621
  28.04.2017
  ENGIE E&P Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til DEA Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.4.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11958
  25.10.2017
  Point Resources AS AS pantsetter sin 17.500000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 840,000,000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.10.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11996
  02.11.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 600,000,000 skriver United States Dollars six hundred million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 17.500000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.5.2016 (dok.nr.: 10903) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger.
  Sletting av pant
  12433
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12702
  26.04.2018
  Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.2.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12899
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13220
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13262
  21.11.2018
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13480
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13511
  10.12.2018
  Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 17,500000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.10.2017 (dok.nr.: 11958) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
  Sletting av pant
  13607
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13662
  18.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 17,500000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13973
  30.04.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 450 000 000 skriver United States dollars four hundred fifty million i Faroe Petroleum Norge AS sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 21.11.2018 (dok.nr.: 13262) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 22.3.2019.
  Sletting av pant
  13983
  30.04.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har overdratt sin 7.5 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13974
  30.04.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 300 000 000 skriver United States dollars three hundred million i Faroe Petroleum Norge AS sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 19.4.2012 (dok.nr.: 6324) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 22.3.2019.
  Sletting av pant
  14641
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14599
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  15109
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 17.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15049
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 17.500000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 18.12.2018 (dok.nr 13662) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  15556
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 26.4.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Citibank, N. A., London Branch datert 10.6.2020 og fra Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16294
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15109 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16589
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger