Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.06.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  248 I
  Gyldig fra dato
  18.12.2017
  Gyldig til dato
  04.06.2035
  NPDID for utvinningstillatelser
  30636669
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  40.00000
  Equinor Energy AS
  40.00000
  Wellesley Petroleum AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12186
  21.12.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12287
  10.01.2018
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.12.2017 og virkningsdato 1.4.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12290
  12.01.2018
  Operatørskapet er overført fra Statoil Petroleum AS til Wellesley Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 18.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13147
  03.07.2018
  Capricorn Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.6.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Godkjennelse fra Olje- og energidepartementet foreligger ved brev av 29.6.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16220
  01.11.2021
  Wellesley Petroleum AS har overdratt en 40 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.10.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16233
  15.11.2021
  Operatørskapet er overført fra Wellesley Petroleum AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 13.10.2021, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd. Endringen er gjeldende fra 13.11.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)