Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  904
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  29.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  30673925
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12620
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13020
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  15226
  07.02.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.2.2020 at initiell periode forlenges til 2.3.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15376
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16224
  04.11.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.11.2021 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra og med 30.12.2021, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger