Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  911
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  30674370
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12634
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13626
  10.12.2018
  I forbindelse med at Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018, er operatørskapet overført fra Point Resources AS til Vår Energi AS. Dette i henhold til vedtaksbrevet fra OED datert 12.11.2018
  Andre meldinger
  13590
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  15570
  29.06.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.6.2020 at utvinningstillatelse 911 anses som bortfalt fra og med 3.3.2020, jf. utvinningstillatelsen punkt 4 b).
  Andre meldinger