Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
23.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  915
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  01.09.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  30674549
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12654
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13028
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13415
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15837
  12.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.3.2021 at initiell periode forlenges til 2.3.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16743
  20.04.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.4.2022 at initiell periode forlenges til 2.9.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  16856
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17216
  22.09.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.9.2022 at utvinningstillatelse 915 anses som bortfalt med virkning fra 2.9.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c.
  Bortfall av tillatelse