Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  917
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  30674650
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  40.00000
  Aker BP ASA
  40.00000
  Sval Energi AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12657
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13598
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  15378
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15743
  18.12.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.12.2020 at initiell periode forlenges til 2.3.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16624
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16687
  22.03.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.3.2022 at initiell periode forlenges til 2.3.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  16748
  29.04.2022
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.4.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16751
  29.04.2022
  Lundin Energy Norway AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Vår Energi ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.4.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16763
  05.05.2022
  Operatørskapet er overført fra ConocoPhillips Skandinavia AS til Vår Energi ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 15.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17093
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17249
  19.10.2022
  Suncor Energy Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 30.9.2022, endret foretaksnavn til Sval SENAS AS.
  Navnendring rettighetshaver
  17326
  03.11.2022
  Sval SENAS AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 3.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17533
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse