Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  918 S
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  31.03.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  30674702
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  75.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  25.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12660
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13034
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  17880
  23.05.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.05.2023 at initiell periode forlenges til 31.03.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd, jf. utvinningstillatelsens punkt 1 b) og 9.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17905
  01.06.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 25 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse