Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.12.2023 - 10:15
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  924
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  30674872
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12625
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13039
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13327
  03.12.2018
  DNO Norge AS har overdratt 15 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15381
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15483
  05.05.2020
  Equinor Energy AS har overdratt 50 % andel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.04.2020 og virkningsdato 01.01.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15495
  12.05.2020
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Wellesley Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 12.5.2020, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  16440
  19.01.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.1.2022 at utvinningstillatelse 924 anses som bortfalt med virkning fra og med 3.3.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b) og departementets brev av 24.3.2020 og 14.4.2021.
  Andre meldinger