Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.05.2023 - 01:45
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  925
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  30.06.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  30674929
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wellesley Petroleum AS
  50.00000
  Equinor Energy AS
  40.00000
  Neptune Energy Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12627
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14268
  04.07.2019
  Concedo ASA har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Neptune Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.6.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16221
  01.11.2021
  Wellesley Petroleum AS har overdratt en 40 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.10.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16234
  15.11.2021
  Operatørskapet er overført fra Wellesley Petroleum AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 13.10.2021, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd. Endringen er gjeldende fra 13.11.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16904
  09.06.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.6.2022 at initiell periode forlenges til 30.6.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17229
  30.09.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.9.2022 at initiell periode forlenges til 30.6.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode