Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  932
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.09.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  30675215
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  60.00000
  Equinor Energy AS
  40.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12642
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15148
  27.12.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.12.2019 at initiell periode forlenges til 2.9.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger
  16182
  27.09.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.9.2021 at initiell periode forlenges til 2.3.2027, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16745
  20.04.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.4.2022 at initiell periode forlenges til 2.9.2027 jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  16835
  31.05.2022
  MOL Norge AS har overdratt en 40 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17438
  06.12.2022
  Aker BP ASA har overdratt en 40 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse