Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  935
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  30675543
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  40.00000
  Petoro AS
  20.00000
  Aker BP ASA
  20.00000
  Equinor Energy AS
  10.00000
  Petrolia NOCO AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12647
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13223
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13468
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  15366
  08.04.2020
  Neptune Energy Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Petrolia NOCO AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15388
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15674
  16.12.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.12.2020 at initiell periode forlenges til 2.3.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16950
  22.06.2022
  Petrolia NOCO AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17097
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17546
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17670
  06.02.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.2.2023 at initiell periode forlenges til 2.3.2027, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode