Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.09.2023 - 15:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  936
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  29.04.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  30675563
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12648
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13224
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13488
  07.12.2018
  I forbindelse med at Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018, er operatørskapet overført fra Neptune E&P Norge AS til Neptune Energy Norge AS. Dette i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 24.9.2018.
  Andre meldinger
  13470
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  15367
  08.04.2020
  Petrolia NOCO AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Neptune Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15389
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15824
  08.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.3.2021 at utvinningstillatelse 936 anses som oppgitt med tre måneders varsel fra 29.1.2021, med virkning fra og med 30.4.2021, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger