Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.12.2023 - 10:15
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  937
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  30675592
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16160
  01.09.2021
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor NOK 600 000 000, skriver Norwegian kroner six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.8.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12650
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14569
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14664
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15500
  26.05.2020
  Olje og energidepartementet godkjenner endringsavtale i brev av 16.3.2020 og 26.3.2020. Dette medfører at INEOS E & P Norge AS overtar deltakerandelene til Wintershall DEA Norge AS og Petrolia NOCO AS jf. utvinningstillatelse 937 punkt 4 bokstav b
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15504
  29.05.2020
  INEOS E&P Norge AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.5.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16160
  01.09.2021
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor NOK 600 000 000, skriver Norwegian kroner six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.8.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16204
  30.09.2021
  INEOS E&P Norge AS har overdratt sin 85 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2021 og virkningsdato 1.1.2021. I forbindelse med overdragelsen overføres operatørskapet fra INEOS E&P Norge AS til PGNiG Upstream Norway AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16431
  07.01.2022
  PGNiG Upstream Norway AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16771
  13.05.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.5.2022 at utvinningstillatelse 937 anses som bortfalt med virkning fra og med 3.3.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c og OED brev 30.10.2022 og 2.11.2022.
  Andre meldinger