Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.09.2023 - 13:45
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  938
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  30675621
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Neptune Energy Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Neptune Energy Norge AS
  30.00000
  OKEA ASA
  30.00000
  Pandion Energy AS
  20.00000
  Vår Energi ASA
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  15775
  15.01.2021
  Okea ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars onehundredandeightymillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12651
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13225
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13484
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13489
  07.12.2018
  I forbindelse med at Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018, er operatørskapet overført fra Neptune E&P Norge AS til Neptune Energy Norge AS. Dette i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 24.9.2018.
  Andre meldinger
  13605
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  15664
  30.11.2020
  Neptune Energy Norge AS har overdratt 30 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15745
  18.12.2020
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 18.12.2020 og virkningsdato 1.1.2020
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15775
  15.01.2021
  Okea ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars onehundredandeightymillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15776
  15.01.2021
  Okea ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars twohundredandfiftymillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16546
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17208
  15.09.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15776 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.9.2022.
  Sletting av pant
  17748
  06.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.3.2023 at initiell periode forlenges til 2.3.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode