Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  939
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  01.03.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  30675651
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12643
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13047
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  16145
  31.08.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Longboat Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17826
  21.04.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.4.2023 at utvinningstillatelse 939 anses som bortfalt med virkning fra og med 2.3.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 c).
  Bortfall av tillatelse