Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  941
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.06.2027
  NPDID for utvinningstillatelser
  30676097
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  70.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  20.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12649
  23.04.2018
  Tillatelen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15286
  24.03.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.3.2020 at initiell periode forlenges til 2.3.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15645
  30.10.2020
  Wellesley Petroleum AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.10.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15919
  12.04.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.4.2021 at initiell periode forlenges til 2.6.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  17441
  06.12.2022
  Aker BP ASA har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Wintershall Dea Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17983
  14.09.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 14.09.2023 at initiell periode forlenges til 02.06.2027 jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode