Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  942
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.09.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  30676176
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  PGNiG Upstream Norway AS
  40.00000
  Equinor Energy AS
  30.00000
  Aker BP ASA
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12652
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13049
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  15274
  24.03.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.3.2020 at initiell periode forlenges til 2.9.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16179
  21.09.2021
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 16.9.2021, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16181
  23.09.2021
  Dok id 16179 slettes og operatørskap tilbakestilles til Equinor Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16207
  26.10.2021
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Aker BP ASA med virkning fra 12.10.2021, i henhold til brev fra Aker BP AS datert 25.10.2021 og vedtaksbrev fra OED datert 16.9.2021, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  16216
  01.11.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.10.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17192
  01.09.2022
  Wellesley Petroleum AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse