Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.09.2023 - 13:45
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  944
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  30676329
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12662
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13052
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  14700
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14861
  16.12.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 16.12.2019 at initiell periode forlenges til 2.3.2026 jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15849
  26.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.3.2021 at utvinningstillatelse 944 anses som bortfalt med virkning fra og med 3.3.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b) samt brev av 16.12.2020.
  Andre meldinger