Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
20.03.2023 - 01:31
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  947
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  30676818
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  60.00000
  Vår Energi ASA
  40.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12656
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13030
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13557
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  16544
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16905
  10.06.2022
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Vår Energi ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.4.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte