Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.01.2023 - 01:31
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  810 B
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  05.08.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  30977646
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12613
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13384
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14034
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14429
  17.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.9.2019 at utvinningstillatelse 810 B bortfaller fra 5.8.2019, jf. utvinningstillatelse 810 B pkt. 4.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)