Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  043 ES
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  01.03.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  30977735
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12674
  23.04.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 51 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.3.2018 og virkningsdato 2.3.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12675
  23.04.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 16.3.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  12600
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12786
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  15574
  30.06.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.6.2020 at utvinningstillatelse 043 ES anses som bortfalt med virkning fra 2.3.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b.
  Andre meldinger