Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
10.12.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  554 D
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  30977837
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  40.00000
  Aker BP ASA
  30.00000
  Vår Energi ASA
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12609
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12676
  23.04.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  12677
  23.04.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.3.2018 og virkningsdato 2.3.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12965
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13616
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  15257
  09.03.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.2.2020 at initiell periode forlenges til 2.3.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15852
  26.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.3.2021 at initiell periode forlenges til 2.3.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16611
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger