Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  263 D
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  30978033
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  51.00000
  Pandion Energy AS
  49.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12607
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12926
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13397
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14750
  02.12.2019
  Equinor Energy AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15144
  27.12.2019
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15590
  01.09.2020
  Equinor Energy AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15666
  01.12.2020
  Equinor Energy AS har overdratt en 9 % deltakerandel i tillatelsen til ONE-Dyas Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2020 og virkningsdato 1.1.2020
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16150
  31.08.2021
  Lime Petroleum AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til ONE-Dyas Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17151
  08.08.2022
  ONE-Dyas Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 30.6.2022, endret foretaksnavn til Pandion Energy Norge AS.
  Navnendring rettighetshaver
  17347
  14.11.2022
  Pandion Energy AS og Pandion Energy Norge AS har fusjonert 1.11.2022. Alle eiendeler i Pandion Energy Norge AS er overtatt av Pandion Energy AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 14.10.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse