Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  533 B
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  31.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  30978126
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12608
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14153
  13.06.2019
  Olje- og energidepartementet gir i brev av 12.6.2019 dispensasjon fra utvinningstillatelsen punkt 1 d), jf. punkt 8 i tillatelsen, slik at PL 533 B overføres til forlengelsesperioden med varighet til 15.5.2049, jf. lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsloven § 3-9 første og annet ledd.
  Andre meldinger
  14649
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14608
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  15252
  06.03.2020
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.2.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15433
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16436
  14.01.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.8.2021 at utvinningstillatelse 533 B anses som bortfalt med virkning fra og med 1.1.2022.
  Andre meldinger