Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  537 B
  Gyldig fra dato
  22.06.2018
  Gyldig til dato
  15.05.2049
  NPDID for utvinningstillatelser
  32017463
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  35.00000
  Aker BP ASA
  35.00000
  Petoro AS
  20.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13158
  23.07.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14155
  13.06.2019
  Olje- og energidepartementet gir i brev av 12.6.2019 dispensasjon fra utvinningstillatelsen punkt 1 d), jf. punkt 9 i tillatelsen, slik at PL 537 B overføres til forlengelsesperioden med varighet til 15.5.2049, jf. lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsloven § 3-9 første og annet ledd.
  Andre meldinger
  14753
  02.12.2019
  Operatørskapet er overført fra OMV (Norge) AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 10.10.2019, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15655
  30.11.2020
  Idemitsu Petroleum Norge AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16319
  17.12.2021
  OMV (Norge) AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 17.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16651
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  17073
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17555
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse