Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  958
  Gyldig fra dato
  22.06.2018
  Gyldig til dato
  22.06.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  32017544
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OKEA ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  OKEA ASA
  50.00000
  Neptune Energy Norge AS
  30.00000
  Petoro AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  13832
  01.03.2019
  Okea AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000 , skriver amerikanske dollar ett hundre og åtti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.2.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  14850
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13161
  23.07.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13226
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13473
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13790
  04.02.2019
  A/S Norske Shell har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til OKEA AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2019 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13792
  04.02.2019
  Operatørskapet er overført fra A/S Norske Shell til OKEA AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 14.12.2018, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  13832
  01.03.2019
  Okea AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000 , skriver amerikanske dollar ett hundre og åtti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.2.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14308
  05.08.2019
  OKEA AS har endret foretaksnavn til OKEA ASA fra 16.5.2019
  Andre meldinger
  14850
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14830
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17210
  15.09.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 14830 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.9.2022.
  Sletting av pant