Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  962
  Gyldig fra dato
  22.06.2018
  Gyldig til dato
  22.06.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  32017770
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13165
  23.07.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13437
  05.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norge AS til Spirit Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13421
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 60 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15395
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16171
  21.09.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.9.2021 at utvinningstillatelse 962 anses som bortfalt med virkning fra og med 23.6.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b).
  Andre meldinger