Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  090 JS
  Gyldig fra dato
  09.10.2018
  Gyldig til dato
  30.06.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  33309858
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  INPEX Idemitsu Norge AS
  40.00000
  Equinor Energy AS
  40.00000
  Neptune Energy Norge AS
  15.00000
  Wellesley Petroleum AS
  5.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13308
  30.11.2018
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Wellesley Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.10.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13304
  30.11.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13305
  30.11.2018
  Equinor Energy AS har overdratt sin 45 % andel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16219
  01.11.2021
  Wellesley Petroleum AS har overdratt en 40 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.10.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16232
  15.11.2021
  Operatørskapet er overført fra Wellesley Petroleum AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 13.10.2021, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd. Endringen er gjeldende fra 13.11.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16644
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  17230
  30.09.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.9.2022 at konsesjonstiden for utvinningstillatelsen forlenges til 30.6.2025, jf. petroleumsloven § 10-18 fjerde ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode