Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  968
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  28.02.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  33985392
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13856
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14052
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14971
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16757
  03.05.2022
  MOL Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.04.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16760
  03.05.2022
  MOL Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.04.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17732
  01.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.3.2023 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 1.3.2023, etter tillatelsens punkt 4 b).
  Oppgivelse av tillatelse