Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  968
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  33985392
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  DNO Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  DNO Norge AS
  50.00000
  Aker BP ASA
  30.00000
  Petoro AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13856
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14052
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14971
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16757
  03.05.2022
  MOL Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.04.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16760
  03.05.2022
  MOL Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.04.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse