Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  969
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  33985449
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  A/S Norske Shell
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  DNO Norge AS
  45.00000
  A/S Norske Shell
  40.00000
  Sval Energi AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13857
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14053
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14974
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 45 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15179
  15.01.2020
  Operatørskapet er overført fra DNO North Sea (Norge) AS til A/S Norske Shell, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 06.12.2019, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  16859
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17872
  05.05.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.5.2023 at initiell periode forlenges til 1.3.2029, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode