Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  972
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  28.02.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  33985589
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  15855
  30.03.2021
  OKEA ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollar one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15854
  30.03.2021
  OKEA ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollar two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13865
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14002
  13.05.2019
  Dyas Norge AS har endret foretaksnavn til ONE-Dyas Norge AS med virkning fra 9.5.2019.
  Andre meldinger
  15812
  26.02.2021
  Repsol Norge AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 26.2.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15813
  26.02.2021
  Operatørskapet er overført fra Repsol Norge AS til OKEA ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 19.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  15854
  30.03.2021
  OKEA ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollar two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15855
  30.03.2021
  OKEA ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollar one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16139
  19.08.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.8.2021 at initiell periode forlenges til 1.7.2023, jf. petroleumsloven § 10-18 og utvinningstillatelse 972 pkt. 6.
  Andre meldinger
  16411
  21.12.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.12.2021 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra og med 1.3.2022.
  Andre meldinger