Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  973
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  33985636
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Chrysaor Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Chrysaor Norge AS
  50.00000
  OKEA ASA
  30.00000
  Petoro AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14851
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13867
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14309
  05.08.2019
  OKEA AS har endret foretaksnavn til OKEA ASA fra 16.5.2019
  Andre meldinger
  14425
  05.09.2019
  Operatørskapet er overført fra OKEA ASA til Chrysaor Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 04092019, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  14851
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14831
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17213
  15.09.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 14831 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.9.2022.
  Sletting av pant