Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.11.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  973
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  28.02.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  33985636
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14851
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13867
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14309
  05.08.2019
  OKEA AS har endret foretaksnavn til OKEA ASA fra 16.5.2019
  Andre meldinger
  14425
  05.09.2019
  Operatørskapet er overført fra OKEA ASA til Chrysaor Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 04092019, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  14851
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14831
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17213
  15.09.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 14831 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.9.2022.
  Sletting av pant
  17273
  26.10.2022
  Chrysaor Norge AS har endret foretaksnavn til Harbour Energy Norge AS med virkning fra 24.10.2022
  Navnendring rettighetshaver
  17274
  26.10.2022
  Chrysaor Norge AS har endret foretaksnavn til Harbour Energy Norge AS med virkning fra 24.10.2022
  Navnendring operatør
  17737
  02.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.3.2023 at utvinningstillatelse 973 anses som bortfalt med virkning fra 1.3.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 c).
  Bortfall av tillatelse