Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  976
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  33985776
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ABP Norway AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ABP Norway AS
  40.00000
  Repsol Norge AS
  30.00000
  Petoro AS
  20.00000
  Pandion Energy Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13886
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15398
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16162
  01.09.2021
  Lundin Energy Norway AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til ONE-Dyas Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17101
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17100
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17155
  08.08.2022
  ONE-Dyas Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 30.6.2022, endret foretaksnavn til Pandion Energy Norge AS.
  Navnendring rettighetshaver