Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  989
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  31.08.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  34039231
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13890
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14576
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14671
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15407
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15607
  08.10.2020
  Concedo ASA har endret foretaksnavn til Concedo AS med virkning fra 29.9.2020
  Andre meldinger
  17103
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17547
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17914
  28.06.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.6.2023 at utvinningstillatelse 989 anses som bortfalt med virkning fra og med 1.9.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b) og vedtak om fristforlengelse 5.6.2023
  Bortfall av tillatelse