Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  992
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.09.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  34039404
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Petrolia NOCO AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Neptune Energy Norge AS
  40.00000
  Petrolia NOCO AS
  30.00000
  Concedo AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13883
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15608
  08.10.2020
  Concedo ASA har endret foretaksnavn til Concedo AS med virkning fra 29.9.2020
  Andre meldinger
  17793
  28.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.3.2023 at initiell periode forlenges til 1.9.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18078
  30.10.2023
  Operatørskapet er overført fra Neptune Energy Norge AS til Petrolia NOCO AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.10.2023, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte