Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1005
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  34040136
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  40.00000
  Vår Energi ASA
  40.00000
  A/S Norske Shell
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13903
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14788
  06.12.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.12.2019 at initiell periode forlenges til 1.3.2027, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15584
  09.07.2020
  Aker BP ASA har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til A/S Norske Shell. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16535
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17733
  01.03.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.3.2023 at initiell periode forlenges til 1.3.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode