Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
27.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1008
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  34040269
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  90.00000
  Equinor Energy AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13896
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16046
  29.06.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.6.2021 at initiell periode forlenges til 1.3.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16205
  01.10.2021
  I forbindelse med søknad om utsettelse av lisensforlengelser trakk Wellesley Petroleum AS seg fra PL 1008 med virkning fra 1.3.2021. Aker BP ASA har fra samme tidspunkt overtatt deltakerandelene til Wellesley Petroleum AS, 40 %. Aker BP AS har derfor 100 % eierandeler i lisensen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16462
  27.01.2022
  Aker BP ASA har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16478
  11.02.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.2.2022 at at initiell periode forlenges til 1.3.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger