Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1017
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.09.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  34040861
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  PGNiG Upstream Norway AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  PGNiG Upstream Norway AS
  50.00000
  Equinor Energy AS
  40.00000
  Longboat Energy Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13902
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15829
  08.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.3.2021 at initiell periode forlenges til 1.9.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16149
  31.08.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Longboat Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)