Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.04.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  006 F
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  29.11.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  34041810
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13842
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14017
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14972
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 85 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17415
  30.11.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.10.2022 at utvinningstillatelse 006 F anses som bortfalt med virkning fra 29.11.2022, jf. petroleumsloven § 3-15 første setning.
  Bortfall av tillatelse