Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  019 H
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  34041830
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13844
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14032
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14979
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15476
  30.04.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.4.2020 at utvinningstillatelse 019 H bortfaller fra 2.3.2020, jf. tillatelsens pkt. 4 bokstav b).
  Andre meldinger