Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  338 E
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  17.05.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  34042013
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ABP Norway AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ABP Norway AS
  80.00000
  OMV (Norge) AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13858
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14135
  29.05.2019
  Lime Petroleum AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.5.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15417
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16966
  01.07.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.6.2022 at initiell periode forlenges til 17.5.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17137
  13.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17138
  13.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør