Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
09.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  636 B
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  22.02.2044
  NPDID for utvinningstillatelser
  34042043
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Neptune Energy Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  INPEX Idemitsu Norge AS
  30.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  30.00000
  Neptune Energy Norge AS
  30.00000
  Sval Energi AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13861
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14267
  01.07.2019
  Olje- og energidepartementet gir i brev av 27.6.2019 medhold i at utvinningstillatelse 636 B punkt 1 c) overføres utvinningstillatelse 636 B til forlengelsesperioden med varighet til 22.2.2044, jf. lov 29. november 1966 nr 72 om petroleumsloven § 3-9 annet ledd.
  Andre meldinger
  14457
  31.10.2019
  Wellesley Petroleum AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15150
  30.12.2019
  Pandion Energy AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Solveig Gas Norway AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15203
  22.01.2020
  Solveig Gas Norway AS, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 9.1.2020, endret foretaksnavn til Sval Energi AS.
  Andre meldinger
  15206
  23.01.2020
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 13,000 000 000, skriver Norwegian kroner thirteen billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15223
  06.02.2020
  Pandion Energy AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 3.2.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15702
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 16.1.2020 (dok.nr.: 15206) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant
  16656
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger