Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  782 SD
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  34042123
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13866
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  14656
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14590
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  17820
  19.04.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.4.2023 at utvinningstillatelse 782 SD anses som bortfalt med virkning fra og med 2.3.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 c).
  Bortfall av tillatelse